Co je to on grid/ off grid?

Fotovoltaické systémy se stávají stále populárnějšími díky jejich schopnosti využívat obnovitelné zdroje energie k výrobě elektřiny. Pro ty, kteří se zajímají o instalaci těchto systémů, jsou důležité pojmy "on grid" a "off grid". V tomto článku se podrobně podíváme na tyto pojmy a vysvětlíme, co znamenají v kontextu fotovoltaiky.

On Grid

On Grid systém, známý také jako Grid-tied systém, je systém fotovoltaiky, který je připojen k elektrické síti. To znamená, že elektrická energie produkovaná fotovoltaickými panely je přiváděna přímo do elektrické sítě a může být používána spotřebiči. Pokud je fotovoltaický systém schopen vyrobit více elektřiny, než je momentálně potřeba, nadbytečná energie je dodávána zpět do elektrické sítě.

On Grid systémy jsou ideální pro lidi, kteří chtějí snížit své náklady na energii a přispět k ochraně životního prostředí. Tyto systémy však nejsou ideální pro lidi, kteří potřebují nezávislost od elektrické sítě, například v případě výpadku elektřiny.

Off Grid

Off Grid systém, na rozdíl od On Grid systému, není připojen k elektrické síti a je zcela nezávislý na vnitřním zdroji energie. To znamená, že fotovoltaický systém musí být vybaven bateriemi, aby mohl ukládat energii na pozdější použití. Tyto systémy jsou ideální pro lidi, kteří žijí na místech, kde není k dispozici elektrická síť, jako například vzdálené chaty nebo rekreační domy.

Off Grid systémy jsou také vhodné pro případy nouze, kdy je elektrická síť mimo provoz, například při přírodních katastrofách, kdy jsou elektrické sítě často poškozeny. Tyto systémy jsou však dražší než On Grid systémy, protože jsou vybaveny bateriemi, což zvyšuje náklady na instalaci a údržbu.

Výhody a nevýhody

On Grid systémy mají několik výhod. Jsou levnější než Off Grid systémy, protože nevyžadují baterie. Mohou také být navrženy tak, aby produkovaly energii pouze v době, kdy je nejvíce potřeba. Pokud máte připojení k elektrické síti, můžete používat elektřinu z fotovoltaického systému v době, kdy je cena elektřiny nejvyšší a tím snížit své náklady na elektřinu. Další výhodou je, že v případě, že systém neprodukuje dostatek energie, můžete využít dodávku elektřiny z elektrické sítě.

Nevýhodou On Grid systému je, že v případě výpadku elektrické sítě je systém nevyužitelný. Pokud není elektřina v síti, nemůžete využít ani energii z fotovoltaického systému. Pokud však instalujete baterie, můžete i v případě výpadku sítě využívat energii z fotovoltaického systému.

Off Grid systémy mají také několik výhod. Jsou nezávislé na elektrické síti a mohou být využívány na místech, kde není k dispozici elektrická síť. Tyto systémy mohou být také využívány jako nouzový zdroj energie v případě výpadku elektrické sítě. V neposlední řadě, Off Grid systémy umožňují ukládání energie do baterií pro pozdější použití.

Nevýhodou Off Grid systému jsou vysoké náklady na instalaci a údržbu kvůli bateriím a dalším součástkám, které jsou potřebné pro ukládání energie. Tyto systémy jsou také méně efektivní než On Grid systémy, protože musí být navrženy tak, aby dokázaly využívat veškerou energii z fotovoltaických panelů, bez možnosti dodávky energie z elektrické sítě.