Orientace fotovoltaické elektrárny

Správná orientace fotovoltaické elektrárny je klíčovým faktorem pro dosažení maximálního výkonu solárních panelů. Orientace panelů by měla být na jih, přičemž odchylka až o 30 stupňů východním nebo západním směrem není kritická. V tomto článku si podrobněji přiblížíme, proč je orientace fotovoltaické elektrárny tak důležitá a jak ji správně zvolit.

Orientace fotovoltaické elektrárny by měla být ideálně na jih, protože v tomto směru je nejvyšší intenzita slunečního záření. Pokud není možné orientovat solární panely přesně na jih, je možné odchylku až o 30 stupňů na východ nebo západ tolerovat, aniž by to mělo významný vliv na výkon. Je však důležité si uvědomit, že s každým stupněm odchylky se snižuje výkon panelů o přibližně 0,5%.

Kromě orientace na jih je důležité brát v úvahu i sklon střechy. Ideální sklon střechy pro solární panely je přibližně 30 až 45 stupňů, což umožňuje dopad slunečního záření pod optimálním úhlem. Pokud je sklon střechy menší nebo větší, může to mít vliv na výkon panelů.

Je také důležité brát v úvahu místní klimatické podmínky. V oblastech s vysokou intenzitou slunečního záření bude výroba elektřiny vyšší než v oblastech s nižší intenzitou. Rovněž je důležité zvážit množství srážek, teplotu a větrné podmínky, které mohou mít vliv na výkon solárních panelů.

Celkově lze říci, že správná orientace fotovoltaické elektrárny je klíčovým faktorem pro dosažení maximálního výkonu solárních panelů. Pokud plánujete instalaci fotovoltaické elektrárny, je důležité zvážit všechny faktory, které ovlivňují orientaci a sklon panelů. Poradit se s odborníkem je rovněž velmi doporučené, aby byla instalace co nejefektivnější a vyhovující potřebám daného domu.

Zpět do obchodu