Recyklace solárních panelů aneb co s nimi, až doslouží?

Recyklace solárních panelů aneb co s nimi, až doslouží?

Energetický průmysl prochází radikálními změnami a my tak můžeme vidět zásadní posun směrem k obnovitelným zdrojům energie. Nicméně ne vše, co vypadá jako udržitelné, takové zůstane i na konci svého životního cyklu. Alespoň to je nejčastější obava týkající se solárních panelů. Jsou udržitelným zdrojem energie závislým pouze na slunečním záření a schopným dodávat elektřinu do našich domovů. Co se však stane s fotovoltaickými panely, když nám doslouží?

Životnost solárních panelů

Jak dlouho vydrží solární panely? Otázka, kterou si pokládá většina lidí, která uvažuje o jejich instalaci. Podle studií je životnost solárních panelů asi 30 let, pokud nejsou poškozeny například živelnou katastrofou.

V rámci této doby může u fotovoltaických panelů dojít až k 20% poklesu jejich energetické kapacity. Mezi prvními 10 až 12 lety je maximální pokles účinnosti 10 %, po 25 letech je to 20 %. Tyto hodnoty jsou také garantovány většinou výrobců. V rámci záruky si tak můžete nechat vyměnit buď celé panely, nebo jejich součásti, a to při zachování stejného výkonu.

Zkušenosti však ukazují, že ve skutečnosti se účinnost po 25 letech sníží pouze o 6 až 8 %. Životnost solárních panelů tak může být mnohem delší, než se oficiálně uvádí, a může dosáhnout i 30 až 40 let. I poté budou panely pravděpodobně stále funkční, i když s klesající účinností.

Recyklace solárních panelů

A co s panely, když doslouží? Krom jejich výměny můžete svou elektrárnu také rozšířit. Na její rozšíření však už bohužel nemůžete čerpat nové dotace. Pokud se rozhodnete svou solární elektrárnu zlikvidovat, nabízí se pak možnost recyklace. Co to obnáší?

Fotovoltaické panely jsou globálně klasifikovány jako směsný odpad. Výjimkou je regulace na úrovni EU, kde se od roku 2015 stalo povinné materiálové využití vysloužilých panelů. Dle směrnice EU 2012/19/EU je tak vyžadováno zajištění 70% recyklace materiálů z vysloužilých solárních panelů a jejich 80 % využití. Zbývajících 20 % lze odstranit uložením na skládku. A to je skvělé třeba ve srovnání s jadernou energetikou, která za sebou nechává vysoce nebezpečný radioaktivní nerecyklovatelný odpad.

Pokud by nebyly uzákoněny recyklační procesy, do roku 2050 by na skládkách leželo 60 milionů tun odpadu z fotovoltaických panelů. Jelikož všechny fotovoltaické články obsahují určité množství toxických látek, stala by se tak solární energie opravdu nepříliš udržitelným způsobem získávání energie.

Naštěstí nové technologie způsob recyklace neustále inovují. Jedná se však o dlouhodobý proces, který potřebuje čas a další výzkum, aby bylo možné dosáhnout plného potenciálu recyklace všech součástí solárních panelů.

A co vše lze z panelů recyklovat?

Sklo-To tvoří více než dvě třetiny panelu a lze jej znovu využít z minimálně 95 %.

Hliník – Ten tvoří rám panelu (tedy asi 20 %) a lze ho kompletně znovu využít.

Stříbro, měď a další vzácné kovy- I ty lze znovu využít.

Plasty – Zbytek panelu je tvořen především plasty, které lze úspěšně recyklovat.

Vysoká hodnota materiálů a jejich recyklovatelnost dokáží zaplatit náklady na potřebnou recyklaci. To ale vy řešit nemusíte. Recyklační poplatek je totiž zahrnut v pořizovací ceně panelu. Díky tomu vám stačí poškozený panel odvézt do nejbližšího sběrného dvora. 

Budoucí výhody nakládání se solárním odpadem

S vědomím, že solární panely bude možné recyklovat stále důkladněji, se můžeme zamyslet nad tím, jaké další výhody krom udržitelnosti přináší jejich využití?

Samotná potřeba recyklace fotovoltaiky vytváří a bude nadále vytvářet mnoho nových pracovních míst. Na českém trhu se na recyklaci vysloužilých solárních panelů například zaměřuje již od roku 2013 kolektivní systém REsolar. Zákonná povinnost znovuvyužití velké části panelů také odlehčí přírodě při výrobě nových fotovoltaických panelů, kde lze znovu využít tyto již dříve použité materiály.

Přes počáteční obavy jsme si objasnili, že fotovoltaika je energií budoucnosti. Vyzkoušejte ji i vy a chraňte přírodu i svou peněženku.

Zpět do obchodu