Zpětným prodejem elektřiny ze solárů nevyděláte, ale ušetřit můžete

Investovali jste do nové fotovoltaické elektrárny a napadlo vás, jak urychlit návratnost této investice? Krom toho, že nebudete závislí na odběru elektřiny ze sítě, můžete ušetřit také zpětným prodejem vyrobené elektřiny. Není to ale tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Zpětný prodej přebytků elektřiny je možný pouze v letních měsících, kdy skutečně můžete díky solárům vyrobit více elektřiny, než kolik spotřebujete. V zimě totiž vzhledem k slabšímu slunečnímu svitu a větší potřebě energie nepokryjete z FVE ani svoji spotřebu a budete muset dokupovat od dodavatelů ze sítě. Domácí solární elektrárnu navíc pravděpodobně koupíte s takovým výkonem, aby pokryla právě vaše potřeby.

Ani prostory pro solární panely, například na střeše, nejsou u domácností nekonečné. A co v létě nadvyrobíte přes den, se uloží do baterie pro noční spotřebu. Pokud přece jen v létě něco odprodáte zpět do sítě, nevyděláte tolik, aby to zimní spotřebu pokrylo. I tak můžete ušetřit tisíce, je však potřeba splnit několik podmínek a překonat pár překážek.

Nedostatečná kapacita sítě

Tou první je, že roste počet domácností, které chtějí na nespotřebovaných přebytcích vydělat a poslat je zpátky do sítě, kde je odkoupí dodavatelé energie. S rostoucím počtem fotovoltaik zapojených do sítě však roste přetlak na kapacitu sítě v dané lokalitě a posílání elektřiny zpět nemusí být majitelům FVE právě z kapacitních důvodů umožněno.

Povolení k odprodeji

Na dodávání elektřiny do distribuční sítě navíc potřebujete od distributora získat povolení. Je však možné odprodávat elektřinu někomu jinému, než dodavateli, od kterého elektřinu berete. Povolení dodávat do distribuční soustavy může udělit ČEZ Distribuce, EG.D., nebo PRE Distribuce.

Různá cena výkupu i další poplatky

V létě je cena energie nižší a proto přebytky prodáte za nižší sumu, než za kolik elektřinu kupujete v zimě. Cenu za výkup také určuje nejen dodavatel, ale i situace na trhu. Někteří dodavatelé navíc účtují za výkup i další poplatky.

Aktuálně elektřinu můžete prodat těmto čtyřem dodavatelům: E.ON, Centropol, Pražská plynárenská a bezDodavatele. Jejich výkupní ceny se pohybují mezi 3000 až 4300 Kč za MWh, pouze společnost bezDodavatele vykupuje za aktuální spotové ceny, tedy ceny na denním trhu určené nabídkou a poptávkou. Poslední zmíněný dodavatel však jako jediný účtuje za výkup poplatek. Ten je 362 Kč za MWh pro ty, kdo od něj elektřinu odebírají, ti, kteří ne, zaplatí 1089 Kč za MWh.

Kapacita FVE a dotace

Jednou z překážek, proč si lidé do domácnosti nepořizují předimenzované FVE, je i podmínka žadatelů o dotaci, že většinu vyrobené energie mají sami spotřebovat. Pokud byste tedy primárně pořizovali takovou elektrárnu, která bude vyrábět dostatek elektřiny i pro výkup, možná o dotaci přijdete.

Nevyděláte, ale ušetříte

Realita je tedy taková, že domácnost fakticky na prodeji přebytků elektřiny do sítě nevydělá, ale sníží své zimní náklady. Pokud tedy něco v létě odprodá, tak se zisk odečte z útraty za zimní spotřebu. A to už se na fakturách projeví.

Zpět do obchodu