Životnost baterií – Jak dlouho vlastně solární baterie vydrží?

Přechod na solární energii je dlouhodobou investicí. Jak ale skutečně dlouho vám taková nová solární elektrárna vydrží? 

Podle výzkumů předních odborníků v oblasti solární energie z Faradayova institutu ve Velké Británii mohou solární baterie vydržet mezi 5 a 15 lety. To znamená, že výměna bude pravděpodobně nutná během 20 až 30 let životnosti solárního systému.

Životnost baterie je většinou ovlivněna cykly používání, což například indikuje záruka ze strany výrobců, která se vztahuje na limity 60 % nebo 70 % kapacity, které jsou zaručeny během určitého počtu nabíjecích cyklů.

Nenabíjejte stále ani moc

Degradaci baterie mohou dle Faradayova institutu zapříčinit dva nesprávné způsoby použití baterie: její přebíjení či udržovací nabíjení. Přebíjení je proces dobíjení plně nabité baterie, které by mohlo způsobit její přehřátí nebo dokonce vznícení. Udržovací nabíjení je pak proces, při kterém se baterie neustále nabíjí až na 100 %, kvůli čemuž dochází ke ztrátám – zvýšení vnitřní teploty, snížení kapacity a následně životnosti baterie.

Pozor na horké i mrazivé počasí

Další příčinou degradace baterie může být ztráta mobilních lithium-iontů v baterii. Vedlejší reakce v baterii mohou zachytit volně použitelné lithium, a tím postupně snižovat její kapacitu.

Nízké teploty zase mohou přerušit výkon lithium-iontové baterie. Životnost baterie ale nesnižují a nezhoršují ani její výkon.

Celková životnost baterie se však zkracuje při dlouhodobě vysokých teplotách. Je to způsobeno tím, že elektrolyty mezi elektrodami se při zvýšených teplotách rozpadají, což ve výsledku znamená ztrátu kapacity baterie.

Na údržbě záleží

Naši odborníci doporučují instalovat baterii na chladném a suchém místě, nejlépe v garáži, kde lze minimalizovat dopad požáru. Baterie a součásti kolem nich by měly mít dostatečné rozestupy, které umožní správné chlazení a větrání. Samozřejmostí jsou i pravidelné kontroly odborným servisem pro zajištění optimálního provozu.